Aktivní účast


MOŽNOSTI AKTIVNÍ ÚČASTI

 • PŘEDNÁŠKA (lékaři 15 + 5 min. diskuze, sestry 10 + 5 min. diskuze)
 • POSTER (technické parametry budou upřesněny v samostatných pokynech).

 

 • Přihlášky k aktivní účasti zasílejte nejpozději do 31. 5. 2024. 
  Uzávěrka přihlášek k aktivní účasti byla prodloužena, zájemci se mohou registrovat až do 14. 6. 2024. prostřednictvím registračního formuláře.
 • Vezměte prosím na vědomí, že i v případě aktivní účasti je vždy nutné vyplnit registrační formulář, ve kterém nám můžete sdělit zájem o ostatní služby (ubytování, obědy atd.).
 • Nemáte‑li abstrakt k dispozici v době registrace k aktivní účasti, můžete jej poslat následně nejpozději do 15. 6. 2024 na e‑mail dokoupilova@solen.cz. Zasílejte je prosím ve formátu MS Word dle níže uvedených pokynů.
 • O přijetí/nepřijetí a podobě aktivní účasti (přednáška nebo poster) rozhoduje programový výbor. Oznámení vám bude zasláno e-mailem nejpozději do 31. 7. 2024 (netýká se vyzvaných sdělení, která jsou přijata automaticky).
 • Aktivní účastníci (první autoři) jsou osvobozeni od registračního poplatku.

 

MOŽNOSTI REGISTRACE AKTIVNÍCH ÚČASTNÍKŮ

 

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSTRAKTŮ PŘEDNÁŠEK A POSTERŮ

 • Autory a spoluautory uveďte celým jménem včetně titulů a pracoviště.
 • Vlastní text by měl být výstižný, konkrétní, v rozsahu max. 1 strany A4 (MS Word).
 • Doporučené písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,5.

 

HLASOVÁNÍ PŘES APLIKACI SLI.DO

 • V rámci kongresu je možné využít aplikaci SLI.DO, která umožňuje prostřednictvím hlasování, kvízů nebo pokládání dotazů větší kontakt s publikem. Podmínkou je dodání podkladů nejpozději do 16. 9. 2024. Technické parametry budou upřesněny v samostatných pokynech.

 

DODÁNÍ PREZENTACE

 • Děkujeme za dodání finální verze vaší prezentace ve formátu 16 : 9 nejpozději do 16. 9. 2024.
 • Díky kontrole každé prezentace je tak zaručena její plná funkčnost.

 

KONTAKT PRO AKTIVNÍ ÚČASTNÍKY

Eva Dokoupilová / Tel: +420 777 577 420 / e‑mail: dokoupilova@solen.cz